PREMIERSTONE

És una empresa andorrana especialitzada en consultoria i gestió de patrimonis immobiliaris.

Oferim un servei global, multidisciplinari i d’alt valor afegit orientat a protegir i augmentar el valor dels actius i les inversions immobiliàries dels nostres clients.

Alt nivell d’especialitzció
Dels nostres professionals en diferents disciplines, que es complementen per a plantejar la solució més idònia i eficient pels interessos concrets de cada client.
Sòlid coneixement del mercat andorrà
Recolzat en l’experiència adquirida en sectors claus de l’economia del país.
Interacció amb grups inversors
Una gran capacitat d’interactuar amb els principals grups inversors i operadors immobiliaris en un mercat globalitzat i altament competitiu, que facilita la identificació d’oportunitats i la presa de decisions en una via de doble sentit: d’Andorra cap a l’exterior i de l’exterior cap el mercat andorrà.
Independència professional
Que garanteix una gestió crítica i fiable per als nostres clients , allunyada d’interessos econòmics aliens als seus objectius.