VALORS

CONFIDENCIALITAT

En la relació amb els nostres clients amb qui mantenim una vocació de servei orientat al llarg termini.

PROFESSIONALITAT

L’ètica empresarial, el més alt nivell de capacitació i unes sòlides relacions amb els nostres interlocutors són les bases per superar els reptes que planteja un mercat tan dinàmic.

INDEPENDÈNCIA

Servei independent, objectiu i neutral; no subjecte a interessos econòmics aliens als nostres clients.

TRANSPARÈNCIA

Accés a un servei integral i multidisciplinari, perquè els nostres clients tinguin, en tot moment, informació detallada i complerta de l’estat i de l’evolució del seu patrimoni immobiliari.

HONESTEDAT

Relacions basades en la sinceritat i el compliment dels compromisos i obligacions acceptades, amb una acurada gestió dels bens que ens han confiat.